ESCRIURE A L’ANTIGUITAT

Activitat dirigida a tercer cicle d’Educació Primària i primer cicle d’Educació Secundària, que es basa en la comprensió sociocultural de la història a través de l’evolució de les formes d’escriptura i els sesus suports en l’Antriguitat.

Amb aquesta activitat es pretén mostrar com les diferents cultures, que marquen la part de la Història que coneixem com Antiguitat, relacionades entre elles mantenen uns comuns en la seva escriptura i suports, que van evolucionant i canviant en les diferent àrees i al llarg del temps, però sempre relaciones en certa manera unes amb les altres: escriptura cuneïforme, jeroglífis, ecriptura grega i escriptura llatina

Aquesta activitat no es basa només en una explicació sinó en la pràcica de cadascun dels tipus d’escriptura que han marcat aquesta període històric, per tal de mostrar als nens de una forma interactiva la dificultat que aquesta pràctica suposava, entenent millor el context social en que s’enmarca l’escriptura a l’Antiguitat. A més no només es treballara amb aquestes diferents escrptures sinó amb els seus materials i suports, fent de l’experiència sensorial un tot que ens transporti enrere en el temps.

Per a rebre més informació no dubteu en contactar amb nosaltres a través de la nostra bústia de correu electrònic: associació@cella-vinaria.com

Anuncios