CONSULTORIA EDUCATIVA

Serveis personalitzats destinats a la millora de projectes educatius preexistents a museus, fundacions i institucions culturals. Després d’un estudi de cas, avaluem i fem una nova proposta responent a les necessitats de la institució; sempre en col·laboració amb l’equip didàctic i educatiu propi de la institució en qüestió.

  • Realització d’un estudi de cas dels serveis educatius ofertats
  • Avaluació dels serveis educatius
  • Proposta de millores en el disseny d’activitats i la seva programació
  • Elaboració de noves propostes didàctiques i disseny de nous projectes educatius
Anuncios